Kruispunten

Je Passie te Gelde maken?


Steeds meer mensen willen graag hun Passie leven. Dan komen ze in een zoektocht hoe je dat dan in je dagelijks bestaan integreert.
En hoe je doe je dat dan met je inkomen? 
Vind je dat je, als je je Passie leeft, daar geen geld voor mag vragen? Of vergaat de Passie je als er druk bij komt om er geld voor te vragen of er van rond te komen?


Wie?

Deze middag is voor iedereen die wil onderzoeken hoe zijn/haar Passie te leven en hoe dat geintegreerd kan worden in zijn/haar dagelijks bestaan.


Wat?

Er kunnen drie personen kijken naar de relatie tussen zichzelf, hun Passie, geld, blokkade en hulpbron.
Wat werkt en wat niet. En welke helende bewegingen daarin gemaakt kunnen worden.
Er is ruimte voor 5 representanten om inzichten op te doen en door ondersteunend aanwezig te zijn, te delen in de heling.
 

Praktisch:

Datum: Kijk in de agenda voor actuele data.
​Van 13.30 tot 17.00 uur.
Locatie: Het Atelier, Utrecht.
Kosten: Vraagstellers: €110.- ex. BTW, representanten €25,- ex BTW. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.

Maximaal 3 vraagstellers en 5 representanten.

Inschrijven
via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 tnv A. van der Mooren.
o.v.v je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afzegging 10 dagen voor de dag is €15,- administratiekosten verschuldigd.
Bij afzegging binnen 10 dagen voor de dag is het volledige bedrag verschuldigd.