Kruispunten

Het Fundament van een Team


Het Fundament van een Team is van wezenlijk belang.

Als het Fundament niet goed is, compleet is, recht staat, gezond is, voldoende pijlers heeft dan komt het team niet ten volle tot zijn Stabiel. Dat geldt voor gebouwen en dat geldt ook voor teams.

Dan kan je trainingen en bijscholingen organiseren zoveel je wilt. Bouwen op een wankel Fundament werkt niet, dat krijg je nooit stabiel. Dat geldt voor gebouwen en dat geldt ook voor teams.        
                                                                                               

Een goed Fundament bestaat uit 3 belangrijke waarden:
Ordening; De juiste plek voor iedere functie.
Insluiting en uitsluiting; Wie hoort erbij en wie niet en wie 'hangt' er nog in de energie, die lijfelijk al weg is.
Balans in geven en nemen; Is er balans in prestatie en beloning en waardering.

Dit zijn de basis 'wetten' van het Opstellingenwerk.

 

In dit traject kan je als leidinggevende en als team kijken naar hoe het met het Fundament binnen het team gesteld is, gericht op de functies.
Middels een opstelling wordt er gekeken naar waar de zwakke plekken zitten en welke interventies er nodig zijn om het Fundament van het Team te herstellen, te verstevigen en te stabiliseren.

Nadat het Fundament van de functies hersteld is, wordt er gekeken naar de invulling van de functies.
Passen de personen nog op functies waar ze zaten en wat is er nodig dat iedereen maximaal tot zijn/haar recht komt.

 

Dit traject kan gebruikt worden als een team niet goed functioneert, of als
0-meting bij een reorganisatietraject of een verandering in werkprocessen.
Het kan ook gebruikt worden als teambuilding. Om de samenhang te versterken en samen het beste uit jezelf, elkaar en het team te halen.


Het traject bestaat uit een voorgesprek met de leidinggevende.
Dat gesprek bepaalt of er met het team gewerkt wordt en/of met externe representanten.
Dan wordt er ook een dagdeel gepland voor de opstelling.
Na twee weken vindt een nagesprek plaats, om te kijken hoe de opstelling beklijft en of er nazorg nodig is.


De nazorg kan zijn voor de leidinggevende, het team, en/ofvoor individuele teamleden.
                                
 

Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.