Kruispunten

 

Geld


​Zo dat staat: 'Geld'.
Wat doet dat met jou? Is het spannend, eng, vies, heerlijk, fout, prima? En heb je er genoeg van? En hoeveel is dan genoeg?
 

Voor wie?

Deze middag is voor iedereen die issues heeft met geld. En die vanuit de systemische visie wil onderzoeken.

 

Wat?

Op deze middag is er ruimte voor drie personen om naar hun relatie met geld te kijken. Om de blokkades en verstrikkingen op te sporen die het vrij stromen van geld in de weg staan. Ook als representant kan dit je veel brengen.

 

Praktisch

Datum: kijk in de agenda voor de actuele data.
​Tijd: 13.30 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: vraagstellers € 125.- en deelnemers € 25,--  inclusief btw voor particulieren; exclusief btw voor btw-plichtigen. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Inclusief koffie, thee en fruit. 

Maximaal drie vraagstellers.

Inschrijven per mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.


Bij afmelden tot 10 dagen voor de workshop wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen van de workshop is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.