Kruispunten

 

Brood op de Plank

 

Voor wie?

Voor iedere ZP'er die meer inzicht wil krijgen in de onbewuste verstrikkingen en blokakades die er zijn en die in de weg zitten om tot volle ontplooiing van jezelf en je bedrijf te komen. 
 

Wat?

Op deze middag is er voor drie ZP'ers ruimte om een te kijken naar de dynamieken tussen zichzelf, hun bedrijf en hun klanten/opdrachtgevers. Door dit in opstelling te brengen komen de onbewuste verstrikkingen en mogelijke blokkades aan het licht. Er wordt gekeken naar wat er nodig is om die op te heffen. Waardoor de energie weer vrij kan stromen en dus het werk en dus de inkomsten.

Je kunt op deze dag ook alleen representeren. Daardoor krijg je inzichten in de verschillende dynamieken en de mogelijke verstrikkingen en blokkades. Je geniet mee van het oplossen daarvan in de opstellingen van de vraagstellers, waardoor er in jouw systeem meer ruimte komt om de verstrikkingen en blokkades aan het licht te laten komen. En er dus mee aan de slag te kunnen.


Praktisch

Datum: kijk voor data in de agenda.
Tijd: van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: vraagstellers: € 125,- exclusief btw;  representanten € 25,- exclusief btw. 
Vraagstellers mogen gratis een getuige meebrengen.

Maximaal drie vraagstellers en acht representanten.

Inschrijven via de mail, dan krijg je een factuur.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afzegging tot 10 dagen voor de dag is € 25,- administratiekosten verschuldigd.
Bij afzegging binnen 10 dagen voor de dag is het volledige bedrag verschuldigd.