Kruispunten

 

Migraine

Onlangs op een 'Brood op de Plank' dag voor ZZP'ers gaven vier van de deelnemers aan dat migraine hun ervan weerhoudt om helemaal vol beschikbaar te zijn voor hun bedrijf, voor werk en voor klanten. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ZZP'ers. Ook de cijfers van arbeidsverzuim van werknemers zijn schrikbarend. En naast de praktische en financiele gevolgen, heeft migraine ook veel invloed op het sociale leven, op je relatie, op je gezin, op je vriendschappen.
 

Oorzaken

Onderstaande vond ik in een brochure van een patientenvoorlichting.

Migraine is een neurovasculaire ziekte waarbij delen van de hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Tijdens migraine-aanvallen speelt de ontregeling van de vijfde hersenzenuw (nervus Trigeminus) en een veranderde gevoeligheid voor pijn een rol. 
Aangenomen wordt dat migrainepatiënten een verlaagde drempel hebben voor het ontstaan van migraine-aanvallen, waardoor zowel inwendige als uitwendige prikkels gemakkelijk een migraine-aanval kunnen geven. Aanleg speelt hierbij een rol. Bepaalde omstandigheden en voedingsmiddelen kunnen een aanval uitlokken. 

Interessant dus om eens te kijken welke invloeden er uit je systeem zijn die meespelen bij migraine.

 

Voor wie?

Deze middag is voor iedereen die last heeft van migraine en voor iedereen wiens leven beïnvloed wordt door migraine van een naaste.
 

Wat?

Op deze middag kijken we via het systemisch werk naar migraine. We beginnen met een persoonlijk onderzoek.  Waar sta jij ten opzichte van van jouw migraine? Kun je het aankijken? Zijn er andere plekken van waar je er anders naar kunt kijken? Kun je het omarmen? Is het wel van jou?
Daarna is er ruimte voor twee vraagstellers, die een opstelling doen om de oorzaak van hun migraine te achterhalen en te kijken of daar heling in gebracht kan worden.
 

Praktisch

Datum: wordt ingepland op verzoek.
Tijd: van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: vraagsteller € 125,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw voor btw-plichtigen. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Als je deelneemt aan de oefeningen en representeert: € 35,- inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bte-plichtigen.

Minimaal 6 maximaal 12 deelnemers.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 ten name van A. van der Mooren Utrecht onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 10 dagen tevoren wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.


​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes mensen, op mijn of een eigen locatie.