Kruispunten

 


​De relatie tussen je innerlijke man en je innerlijke vrouw

 

Na eeuwen van een vastgesteld mannelijk en vrouwelijk rolpatroon is er de laatste 50 jaar wat aan het veranderen. Grofweg gezegd waren vrouwen voorheen finanieel (doelgerichtheid) en voor bescherming afhankelijk van hun man en mannen voor huishoudelijke hulp, maaltijden en voor omgaan met emotionele behoeftes afhankelijk van hun vrouw.
Inmiddels is de tendens dat we voor ons zelf zorgen (met vallen en opstaan). Het prakische stuk, financieel en huishoudelijk lijkt in onze maatschappij redelijk te lukken. Hoe het met emotionele stuk gesteld is, is moeilijker te zien en te doorvoelen.


Voor wie?​

Deze middag/avond is voor mensen die graag het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf in balans brengen. Om als compleet mens in het leven, de maatschappij, in relaties te staan.


Wat?

Op deze middag/avond is er voor drie mensen ruimte om een opstelling te doen met hun innerlijke man en hun innerlijke vrouw en zichzelf. We kijken hoe jij je verhoud tot beiden en hoe zij zich verhouden tot elkaar. En dan doen we wat nodig is, zodat jouw innerlijke man en je innerlijke vrouw het zogenaamde 'Heilig Huwelijk' kunnen sluiten en jij daarmee 'heel' wordt. Het fijne van deze 'heelheid' is dat je als een compleet mens een relatie kunt aangaan. Daardoor ben je niet meer afhankelijk van de ander en kun je je in vrijheid verbinden.

Kom je met je partner, dan kan je na het sluiten van jullie beider innerlijk Heilig Huwelijk ook jullie gezamenlijk Heilig Huwelijk sluiten. Een prachtige manier om je relatie te hernieuwen.

Er is voor negen mensen ruimte om te representeren in deze opstellingen en zo te ervaren wat het doet met een innerlijke man of een innerlijke vrouw als er heling en balans ontstaat.
 

Praktisch

Data: kijk in de agenda voor de actuele data.
Tijd: bij middag opstelling 13.30 uur tot 17.00 uur, bij avond opstelling: 19.30-22.30 uur
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.

Er is ruimte voor drie tot vier vraagstellers en negen representanten.

Kosten: Om een vraag in te brengen € 110,-  Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Om te representeren € 25,-. inclusief btw voor particulieren, exclusief btw voor btw-plichtigen.

Inschrijven via de mail. Geef duidelijk aan voor welke thema(mid)dag je in wilt schrijven en of je een vraag wilt inbrengen of wilt representeren.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 ten name van A. van der Mooren onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 10 dagen voor de geplande dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de geplande dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.