Kruispunten

Familie


De afgelopen jaren ben ik een rode draad gaan zien in de opstellingen die ik begeleidde.

Veel mensen komen met de vraag: Wat is mijn plek? Wat heb ik te doen?
Dat zijn belangrijke en interessante vragen.

'Wat is mijn plek?' begint in je gezin van herkomst. Welke plek heb je daar ooit ingenomen en wat is de plek die je in te nemen hebt. Zodat je alleen maar jezelf hoeft te zijn.
Als je alleen maar jezelf hoeft te zijn en alleen maar jouw leven hoeft te leven, krijgt de vraag ‘Wat heb ik te doen?’ een heel andere lading.

Daarom raad ik mensen altijd aan om eerst een opstelling te doen over de ordening binnen je gezin van herkomst.
Vaak geeft dat veel rust en vallen er een boel andere vragen en issues weg.


Dit geldt ook als je (een van je) kinderen ziet worstelen met welke plek hij/zij in te nemen heeft.
Een opstelling over de ordening van jullie gezin geeft veel inzichten en ruimte.
Zeker als de ouders geen partners meer zijn, is het voor de kinderen heel fijn om de nieuwe ordening te bepalen, waardoor je kinderen alleen maar zichzelf hoeven zijn en hun eigen ding hoeven te doen..
En helemaal als er een nieuwe partner komt (met of zonder eigen kinderen)
Iedere keer vraagt het weer opnieuw bepalen ‘wat is wiens plek’
Met een nieuwe partner maakt het de kans van slagen van de relatie veel groter als er, vroeg in de relatie, een gezonde ordening aangebracht is.


Een andere veel voorkomende vraag gaat over het altijd worstelen en moeten strijden voor dingen.
Stap 1 is daarin ook de ordening. Om te kijken of je wel jouw ding doet, want als je dat niet doet, is het een geworstel..
Stap 2 is kijken naar je lijn. Voor mannen naar hun mannenlijn, voor vrouwen naar hun vrouwenlijn.
Want als je kan rusten in je lijn, en je je gesteund weet, is alles wat je doet fijner en gemakkelijker.

Een ander bijkomend voordeel van in je lijn staan is dat als je kind kan Zijn van je ouder (en niet alleen Doen alsof je kind bent), dat je ook ouder kan Zijn van je kind (en dus niet heel hard werken, Doen om ouder te zijn)

Nog een ander bijkomend voordeel van in je lijn staan is dat pas als je zoon kan zijn van je vader, je man kan worden. En als je dochter kan zijn van je moeder, je vrouw kan worden.

 

Voor mij zijn de bovenstaande opstellingen: ‘de ordening van je gezin van herkomst’ en ‘het opschonen van je lijn’ dus het fundament van je bestaan.

En als je fundament niet op orde is, is het heel moeilijk om een gezond en vervullend bestaan op te bouwen.

 


Andere rode draden zijn:
De vader-dochter en moeder-zoon relatie die veel invloed hebben op het aangaan van liefdesrelaties.
De relatie met je vader gaat over autoriteit (dus ook de conflicten met je baas gaan over de relatie met je vader) en structuur.
De relatie met je moeder gaat over veiligheid en overgave.


Minder familie gebonden maar wel van wezenlijk belang om je leven ten volle te leven is de balans tussen je innerlijke man en je innerlijke vrouw.
In ieder mens zijn het mannelijke en het vrouwelijke aanwezig. 
De kwaliteit van de relatie tussen deze twee,wordt bepaald door de mate van gezond en volwassen zijn van deze twee elementen.

Het mannelijke gaat over autoriteit, leiderschap, initiatief, structuur en kennis.
Je innerlijke man wordt oa bepaald door jouw beeld van mannen, en vooral door de 1e man in je leven; je vader en zijn mannenlijn. En hoe zij met vrouwen omgaan.

Het vrouwelijke gaat over veiligheid, bedding, overgave/de flow volgen en wijsheid.
Je innerlijke vrouw wordt oa bepaald door jouw beeld van vrouwen, en vooral door de 1e vrouw in jouw leven, je moeder en haar vrouwenlijn. En hoe zij met mannen omgaan.


Als er een goede balans is tussen een gezonde en volwassen innerlijke man en een gezonde, volwassen innerlijke vrouw maakt dat er:
Een goede balans is tussen activiteit en rust.
Tussen initiatief nemen en volgen.
Tussen Kennis en Wijsheid.

En dat je onafhankelijke relaties aan kan gaan, dat je je in vrijheid kan verbinden.