Kruispunten

 

Vierluik over relaties

In mijn praktijk en in eerdere persoonlijke ervaringen kom ik regelmatig tegen dat mensen, in hun (liefdes)relatie, snel in een vader-dochter of moeder-zoon dynamiek zitten. En dat elkaar ontmoeten als man-vrouw heel moeilijk is, gewoon omdat (een van) beiden niet weten hoe dat moet. Daar hebben ook maar weinigen onder ons een voorbeeld van gehad.

Man Zijn leer je als je man kunt zijn in je mannenlijn èn broer onder je broeders.
Vrouw Zijn leer je als je vrouw kunt zijn in je vrouwenlijn èn zus onder je zusters.
Om uit de een ouder-kind relatie te komen of te blijven is het voor mannen belangrijk om de relatie met je moeder te onderzoeken en voor vrouwen om de relatie met je vader onderzoeken. Ook kunnen er ook nog verstrikkingen zijn, die zijn ontstaan binnen je familiesysteem met buitengeslotenen, overledenen, niet afgesloten relaties ed.
 

Voor wie?

Deze middagen zijn voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn/haar persoonlijke dynamieken en belemmeringen met betrekking tot een gezonde relatie. De middagen zijn los èn in combinatie te volgen.
 

Wat?

Dag 1: De invloed van de relatie met je vader op je liefdesrelatie(s)
Er is voor drie personen de mogelijkheid om met een grote opstelling te doen om naar de relatie met je vader en de invloed daarvan op je liefdesrelatie(s) te kijken. En voor negen personen om door middel van het representeren inzichten op te doen over je eigen systeem.

Dag 2: De invloed van de relatie met je moeder op je liefdesrelatie(s)
Er is voor drie personen de mogelijkheid om een grote opstelling te doen om naar de relatie met je moeder en de invloed daarvan op je liefdesrelatie(s) te kijken. En voor negen personen om door middel van het representeren inzichten op te doen over je eigen systeem.

Dag 3: De invloed van de relatie met je broers en zussen op je liefdesrelatie(s)
Er is ruimte voor drie personen om een grote opstelling te doen om naar de relatie met je (niet-geboren, overleden of weggegeven) broer(s) en/of zus(sen) te kijken. En voor negen personen om door middel van het representeren inzichten op te doen over je eigen systeem.

Dag 4: De invloed van de verhouding tussen jou innerlijke man en je innerlijke vrouw op je liefdesrelatie(s)
Er is ruimte voor drie personen om een opstelling te doen over de invloed van de relatie tussen je innerlijke man en je innerlijke vrouw op je liefdesrelatie(s). Er is ruimte voor negen personen, die door middel van het representeren graag meer inzicht willen krijgen in alles wat invloed heeft op het aangaan van een gezonde relatie.
 

Praktisch

Data: Wordt ingepland op verzoek. Kan ook individueel gedaan worden en tijdens de thema(mid)dagen ordening, mannen/vrouwenlijn en op de open avonden ingepland worden.
Van: 13.30 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.

Er is ruimte voor drie vraagstellers en negen representanten.

Kosten: om een vraag in te brengen € 110,-. Om te representeren € 25,-  inclusief btw voor particulieren, exclusief btw voor btw-plichtigen.
Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.

Inschrijven via de mail. Geef duidelijk aan voor welke dag(en) je in wilt schrijven en of je een vraag wilt in brengen, of wilt representeren.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL58 INGB 0755787668 ten name van A. van der Mooren te Utrecht onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 10 dagen voor de geplande dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden na 10 dagen voor de geplande dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.