Kruispunten

 

Opstellingenochtend

 

Tijdens de opstellingenochtend is er de mogelijkheid om kennis te maken met opstellingenwerk, om een vraag in te brengen, om ervaringen op te doen en/of om ondersteunend aanwezig te zijn voor mensen die wezenlijke levensvragen inbrengen. De ervaring laat ziet dat ook representeer je alleen maar, je bijna altijd ook inzichten over jezelf en je eigen systeem opdoet. 

 

Wat?

Als je een vrag in wilt brengen geef je dat bij inschrijving aan.
Als er op de ochtend zelf nog ruimte is om een vraag in te brengen, kan je in eht oment beslissen.
 

Praktisch

Data: zie agenda
Tijd: 10 uur tot 13.00 uur.
Locatie: Utrecht 

Maximaal 10 deelnemers

Kosten:  Vraagstellers: Vraagstellers €125,-, Representanten: €25,-. Incl BTW voor particulieren ex BTW voor BTW plichtigen
Inschrijven via de mail.
Inschrijving  is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving  is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen onder vermelding van je naam, de datum en opstellingenochtend.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.