Kruispunten

 

Opstellingenavond of -middag

 

Tijdens de opstellingenavonden/middagen is er de mogelijkheid om kennis te maken met opstellingenwerk, om een vraag in te brengen, om ervaringen op te doen en/of om ondersteunend aanwezig te zijn voor mensen die wezenlijke levensvragen inbrengen. De ervaring laat ziet dat ook al kom je 'alleen maar' als representant of ondersteuner, je bijna altijd ook inzichten over jezelf en je eigen systeem opdoet. 

 

Wat?

Op de open middagen/avonden kun je iedere vraag inbrengen die er is. Ook vragen die gebonden zijn aan thema's die apart ingepland worden. 
Bij de vrouwenlijn en de mannenlijn is dit niet mogelijk; deze opstellingen duren te lang om er twee op één avond te kunnen doen.

 

Praktisch

Data: Er zijn nog 2 avonden gepland: 8 en 22 april (onder vorobehoud van corona maatregelen)
Tijd: van 19.30 uur tot 22.30 uur. Er is thee vanaf 19.15 uur. 
Indien gepland op een middag: van 13.30 tot 17.30 uur. Er is thee vanaf 13.15 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
 

Op de avond is er ruimte voor twee vraagstellers en tien representanten.
Op de middag is er ruimte voor drie vraagstellers en tien representanten.

Kosten: het inbrengen van een vraag kost € 125,- inclusief btw voor particulieren, voor btw-plichtigen is het € 125,- exclusief btw. Je mag gratis één getuige meebrengen.
​Breng je een loopbaan- of organisatievraag in en wordt die betaald door je werkgever of uitkeringsinstantie dan kost het € 150,- exclusief btw.

Representanten betalen een vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond.
Het idee hierachter is dat naar draagkracht gegeven kan worden, waarbij je zelf de balans in geven en nemen in de gaten houdt, en dat zo iedereen deel kan nemen. De bijdrage is voor wat het jou gebracht heeft, voor de onkosten en de begeleiding van de avond en voor de kosten van de scholing in verleden en toekomst van de begeleider en het daarbij behorende levensonderhoud.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving voor vraagstellers is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving voor vraagstellers is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen onder vermelding van je naam, de datum en opstellingenmiddag of -avond.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.