Kruispunten

 

Het Opschonen van de Vrouwenlijn

Iedereen heeft een moeder en voormoeders. Of je hen kent of niet. Er wordt veel goeds aan ons doorgeven door onze (voor)moeders. Maar ook veel dingen die niet fijn zijn en waar we bewust of onbewust (veel) last van kunnen hebben in ons dagelijks leven. 
 

Voor wie?

Deze dag is voor iedere vrouw die meer inzicht wil krijgen in de invloed van haar vrouwenlijn op haar leven. Voor, door en met vrouwen.
 

Wat?

Op deze dag beginnen we met een persoonlijk onderzoek, voor alle deelneemsters, naar hun vrouwenlijn. Zo kun je ervaren hoe jij je voelt als achterkleindochter, kleindochter, dochter, moeder en grootmoeder(s).
Daarna zijn er drie opstellingen om de vrouwenlijn op te schonen. Hiervoor schrijf je je vooraf in.

In die opstellingen kijken we naar de verhouding tussen de vraagstelster, haar moeder en haar oma en, als ze die heeft, haar dochters. We kijken naar wat er onbewust speelt, welke mooie dingen er zijn en welke storingen er zijn en of de storingen geheeld kunnen worden, waardoor de 'liefde weer vrij kan stromen'. En de vraagstelster vrijer en gesteund in haar eigen leven kan staan.
En dat haar dochters vrij zijn om hun eigen leven vol te leven.
 

Praktisch

Datum: kijk in de agenda voor de data.
Tijd: ​van 10.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: als je je eigen vrouwenlijn wilt opstellen: € 145,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw met factuur. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Als je deelneemt aan de oefeningen en representeert: € 35,- inclusief btw voor particulieren en exclusief btw met factuur.


Maximaal drie vraagstellers en negen representanten.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.

​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes vrouwen, op mijn of een eigen locatie.