Kruispunten

Zussen en Zusterschap

Zusterschap is meer dan (de al dan niet aanwezige) Zussen binnen je gezin van herkomst. Het gaat over de band tussen alle vrouwen die er is omdat we het VrouwZijn delen.

In onze individueel ingestelde maatschappij is Zusterschap niet iets wat er 'gewoon' is. In de 'wij' culturen is het veel gewoner, dat vrouwen veel met vrouwen zijn.

Het Zusterschap veel bieden, saamhorigheid, veiligeid, een plek om te delen, advies te vragen, te rusten, alleen maar jezelf te hoeven zijn. 
En er is natuurlijk ook de tegenhanger daarvan. Concurrentie, roddels, venijn, je opgesloten voelen, je anders moeten/willen voordoen dan je bent om erbij te horen of aan de verwachtingen te voldoen.

Systemisch gezien is het contact met je zussen (en broers) van invloed op je uniciteit en gaat ook over (omgaan met) jaloezie en concurrentie.
Het uit zich in hoe je je gedraagt en verhoudt in een groep/team, dus bijvoorbeeld in een vrouwengroep, maar ook tav collega's.
​En juist ook als je geen zussen hebt, of niet-geboren zussen hebt, heeft dat invloed.


Voor Wie?

Deze dag is bedoeld voor vrouwen die hun relatie met vrouwen willen onderzoeken. Met zussen, vrouwelijke familieleden, met vriendinnen, met vrouwelijke collega's. Om meer inzicht te krijgen in de dynamieken en patronen die er spelen. En daardoor meer zicht op de invloed van de relatie met je (al dan niet aanwezige) zus(sen) op Zusterschap en Sisterhood.


Wat?

Er is ruimte voor 4 vraagstelsters die willen kijken naar de relatie met hun zus(sen) en/of de relatie met en tot andere vrouwen.
En er is ruimte voor 8 vrouwen, om te representeren. Te ervaren hoe het is als zus en om te ervaren hoe het is als zus, nadat de verstrikkingen en blokkades weg zijn en er 'alleen maar' zusterschap is.

 

Praktisch:

Datum: kijk in de agenda voor actuele data.
​Van 10 uur tot 17 uur.
Locatie: Het Atelier, Utrecht.
Kosten: Vraagstelsters: €125,- incl BTW voor particulieren excl. BTW met factuur. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
​Representanten: €25,- incl BTW voor particulieren excl. BTW met factuur.
Incl. Koffie, Thee en fruit. Lunch zelf meebrengen.

Maximaal 4 vraagstelsers en 8 representanten.

Inschrijven per mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 tnv A. van der Mooren, Utrecht.
o.v.v je naam, de datum en het het thema van de dag.

Bij afmelden langer dan 10 dagen tevoren wordt €25,- administratiekosten berekend. Bij afmelden na 10 dagen tevoren is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor plaatsvervanger zorgt.

Je kan deze dag ook zelf organiseren, minimaal 6 vrouwen, op mijn of een eigen locatie.