Kruispunten

 

Zussen en Zusterschap

Zusterschap is meer dan (de al dan niet aanwezige) zussen binnen je gezin van herkomst. Het gaat over de band tussen alle vrouwen die er is omdat we het VrouwZijn delen. 
In onze individueel ingestelde maatschappij is Zusterschap niet iets wat er 'gewoon' is. In de 'wij' culturen is het veel gewoner, dat vrouwen veel met vrouwen zijn.
Het Zusterschap kan veel bieden, saamhorigheid, veiligheid, een plek om te delen, advies te vragen, te rusten, alleen maar jezelf te hoeven zijn. En er is natuurlijk ook de tegenhanger daarvan: concurrentie, roddels, venijn, je opgesloten voelen, je anders moeten/willen voordoen dan je bent om erbij te horen of aan de verwachtingen te voldoen.

Systemisch gezien is het contact met je zussen (en broers) van invloed op je uniciteit en gaat ook over (omgaan met) jaloezie en concurrentie. Het uit zich in hoe je je gedraagt en verhoudt in een groep/team, dus bijvoorbeeld in een vrouwengroep, maar ook ten opzichte van collega's. ​En juist ook als je geen zussen hebt, of niet-geboren zussen hebt, heeft dat invloed.


Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor vrouwen die hun relatie met vrouwen willen onderzoeken. Met zussen, vrouwelijke familieleden, met vriendinnen, met vrouwelijke collega's. Om meer inzicht te krijgen in de dynamieken en patronen die er spelen. En daardoor meer zicht op de invloed van de relatie met je (al dan niet aanwezige) zus(sen) op Zusterschap en Sisterhood.


Wat?

Er is ruimte voor vier vraagstelsters die willen kijken naar de relatie met hun zus(sen) en/of de relatie met en tot andere vrouwen.
En er is ruimte voor acht vrouwen om te representeren. Te ervaren hoe het is als zus en om te ervaren hoe het is als zus, nadat de verstrikkingen en blokkades weg zijn en er 'alleen maar' zusterschap is.

 

Praktisch

Datum: kijk in de agenda voor actuele data.
​Van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: vraagstelsters € 125,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw met factuur. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
​Representanten € 25,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw met factuur.
Inclusief koffie, thee en fruit. Lunch zelf meebrengen.

Maximaal vier vraagstelsers en acht representanten.

Inschrijven per mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 ten name van A. van der Mooren, Utrecht onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 10 dagen tevoren wordt € 25,- administratiekosten berekend.

Bij afmelden daarna is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor plaatsvervanger zorgt.

Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes vrouwen, op mijn of een eigen locatie.