Kruispunten

 

Opstellingenwerk via het lichaam


Bij het opstellingenwerk wordt er doorgaans gewerkt met representanten, in een groep met mensen of op tafel met elementen of met grondankers.

Deze dag kun je kennismaken met opstellingenwerk via het lichaam.
De dag zal gegeven worden door Karin van Dijk, lichaamsgericht therapeut.
De dag zal vooral bestaan uit oefeningen, zodat je het aan je eigen lichaam kunt ervaren.


Praktisch

Datum: Vraag een nieuwe datum aan als je interesse hebt.
Tijd: ​van 10.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: € 95,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw voor btw-plichtigen.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 ten name van A. van der Mooren te Utrecht, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.

​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes mensen, op mijn of een eigen locatie.