Kruispunten

 

Leergang Systemisch Kijken naar Leven en in Werk


Deze leergang is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in het opstellingenwerk.
Voor mensen die gefascineerd zijn door het opstellingenwerk en die de principes van het opstellingenwerk willen (h)erkennen en toepassen in hun leven en werk, maar die geen directe ambitie hebben om opstellingen-begeleider te worden.
Het kan ook dienen als oriëntatie op het leren werken als opsteller of systemisch begeleider.

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor mensen die met mensen werken, waar samenwerking en afstemming centraal staat, zoals bijvoorbeeld coaches, trainers, HR-medewerkers, managers, teamleiders, zorgmedewerkers, leerkrachten, mediators.

​De leergang is ontstaan vanuit mijn passie voor het opstellingenwerk. Ik geniet dagelijks van de relatieve eenvoud, waarmee er veranderingen in en voor mensen bewerkstelligd worden. Alleen al door de ‘wetten’ toe te passen, daar hoef je nog niet eens een opstelling voor te doen.
Graag laat ik zoveel mogelijk mensen kennismaken met de 'wetten', zodat het Systemisch Kijken, Denken, Voelen en Handelen meer en meer in de wereld komt. Zodat het ten dienste komt van de mensen zelf, hun naasten, hun werk en daar buiten.

 

Inhoud

De leergang bestaat uit zes lesdagen, verspreid over 2023. We kijken naar systemen vanuit micro- (innerlijk), meso- (de dagelijkse systemen als familie en werk), en marconiveau (de maatschappij en groter).

​De 'theorie' van het opstellingenwerk wordt toegelicht en uitgelegd aan de hand van opstellingen waarbij de deelnemers zelf het lesmateriaal inbrengen, in hun eigen systemen kijken en voor elkaar representeren.
Zo wordt het zelf ervaren en de persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met kennis nemen van de visie en universele wetten van het opstellingenwerk.
Derhalve wordt de kennis, behalve met het hoofd, ook begrepen en doorvoeld met het hart en het lijf.

 

Opbrengst

  • Aan het eind van de leergang heeft iedere deelnemer inzicht in zijn of haar persoonlijk systeem van herkomst en de invloed daarvan op werk en leven.

  • Iedere deelnemer heeft een doorvoeld inzicht en theoretische kennis opgedaan ten aanzien van het opstellingenwerk.

  • Iedere deelnemer heeft handvatten gekregen om de systemische wetten te herkennen en te leren toepassen.


Praktisch

DataGroep : 11 maart, 22 april, 3 juni,  23 september, 28 oktober, 9 december 2023.
Tijden: van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Locatie: Centrum4punt0, Zevenaar.
Kosten: Particulieren € 895,- inclusief btw en ZZP'ers € 895,- exclusief btw.
Vroegboekkorting tot 1 januari 2023 € 50,- bij inschrijving en aanbetaling vóór 1 januari 2023. 
Betaalt je werkgever dan zijn de kosten € 1175,- exclusief btw.

Dit bedrag is inclusief een handout over de basiswetten van het opstellingwerk.
​Koffie, thee en fruit zijn aanwezig, lunch dien jezelf mee te nemen.

Groepsgrootte: minimaal 6 deelnemers, maximaal 12.

  • ​Iedere deelnemer dient vooraf minimaal drie keer gerepresenteerd te hebben bij mij of bij collega's. 

  • Extra representeren bij collega's tijdens de leergang is aanbevolen. 

  • Indien gewenst is individuele begeleiding, parallel of aansluitend op deze leergang, mogelijk.

 

Inschrijven

Inschrijven: per mail.
Inschrijving is definitief bij een aanbetaling van € 150,-. Het restbedrag dient binnen te zijn voor 11 februari  2022.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van de aanbetaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam en leergang 2023 en groep M.

 

Annulering

Bij afmelden tot 1 januari 2023 wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden tussen 1 januari 2023 en  11 februari 2023 zijn de kosten € 150,-.
Bij afmelden na 11 februari 2023 is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.