Kruispunten

 

Vader-Dochter relatie


Een Vader-Dochter relatie heeft, net als alle ouder-kind relaties, eigen dynamieken die voor verstoringen op verschillende levensgebieden kunnen leiden. Doorgaans hebben ze te maken met het manifesteren in de wereld, met het omgaan met autoriteit en het van invloed zijn op het aangaan en onderhouden van liefdesrelaties van de dochters. Daar de relatie van een vader met zijn dochter ook erg bepaald wordt door de relatie met haar moeder, raad ik aan om eerst ordening te doen en dan pas deze verdieping van de Vader-Dochter relatie.
 

Voor wie?

Deze dag is voor vrouwen die willen kijken naar de (verstrikkingen in de) relatie met hun vader. En voor mannen die meer inzicht willen krijgen in de relatie met hun dochter.
 

Wat?

In deze workshop kijken we met een opstelling naar de vader en zijn dochter(s) en de ouders van vader.
Er is ruimte voor twee opstellingen waarin er gekeken wordt naar wat er onbewust speelt, welke mooie dingen er zijn en welke storingen er zijn. We kijken of de storingen geheeld kunnen worden, waardoor de 'liefde weer vrij kan stromen' en de dochter in vrijheid, met steun van haar vader, haar eigen leven kan leiden.
 

Praktisch

Datum: Kan ingepland op verzoek.
Inschrijven via de mail.
Inschrijving als vraagsteller is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 1 maand voor de geplande dag wordt € 55,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 1 maand voor de geplande dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.