Kruispunten

 

Ordening


Als iedereen de juiste plek inneemt binnen het gezin, ook de niet-geboren kinderen, komt iedereen het beste tot zijn/haar recht en in zijn/haar kracht. En als je in je gezin van herkomst de juiste plek in kunt nemen, kun je dat ook veel makkelijker in groepen/teams, organisaties/bedrijven en in de maatschappij.
Maar hoe doe je dat dan? En wat is de juiste plek?
De standaard regel daarvoor is: 'Wat eerst was, komt eerst.'
Maar ook dat gaat niet altijd 'zomaar', soms is daar hulp bij nodig en kleine rituelen.

 

Voor wie?

Voor mensen die de ordening herstellen in hun gezin van herkomst, zodat zij in hun kracht kunnen komen. En in hun eigen gezin, om de conflicten te laten verdwijnen, vooral interessant met kinderen met ongewenst gedrag. En na een scheiding om een nieuwe 'gezonde' ordening te maken, zodat de kinderen vrij zijn en bijvoorbeeld niet in een loyaliteitsconflict komen. En als je in een nieuwe relatie komt, als je zelf kinderen hebt of je nieuwe partner die heeft. Als je daar de juiste ordening instelt, voorkomt dat veel problemen.

 

Wat?

Op deze middag is er plek voor drie mensen om de ordening te herstellen in hun gezin van voorkeur.

 

Praktisch

Data: kijk in de agenda voor de actuele data.
Tijd: 13.30 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Centrum Zilverdeal, Wageningen

Er is ruimte voor drie vraagstellers en negen representanten.

Kosten: om een vraag in te brengen € 120,- . Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Om te representeren € 25,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw voor btw-plichtigen.

Inschrijven via de mail. Geef duidelijk aan voor welke thema(mid)dag je in wilt schrijven en of je een vraag wilt in brengen, of wilt representeren.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.

Bij afmelden tot 10 dagen voor de geplande dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de geplande dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.