Kruispunten

 

Het Opschonen van de Mannenlijn

 

Iedereen heeft een vader en voorvaders. Of je hen kent of niet. Er wordt goeds aan ons doorgeven door onze (voor)vaders. Maar ook dingen die niet fijn zijn en waar we bewust of onbewust (veel) last van hebben in ons dagelijks leven. 
 

Voor wie?

Deze dag is voor iedere man die meer inzicht wil krijgen in de invloed van zijn mannenlijn op zijn leven.
 

Wat?

Op deze dag beginnen we met een persoonlijk onderzoek, voor alle deelnemers, naar hun mannenlijn. Zo kun je ervaren hoe jij je voelt als achterkleinzoon, kleinzoon, zoon, vader en grootvader(s). Daarna zijn er drie opstellingen om de mannenlijn op te schonen. Hiervoor schrijf je je vooraf in.

In die opstellingen kijken we naar de verhouding tussen de vraagsteller, zijn vader, zijn grootvader, zijn overgrootvader en als hij die heeft, zijn zoon(s). We kijken naar wat er onbewust speelt, welke mooie dingen er zijn en welke storingen er zijn en of de storingen geheeld kunnen worden, waardoor de 'liefde weer vrij kan stromen'. En de vraagsteller vrijer en als man in zijn eigen leven kan staan.
 

Praktisch

Datum: kijk in de agenda voor de data.
Tijd: ​van 10.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Centrum Zilverdael, Wageningen.
Kosten: als je je eigen mannenlijn wilt opstellen: € 145,- inclusief btw voor particulieren, exclusief btw met factuur. Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Als je deelneemt aan de oefeningen en representeert: € 35,- inclusief btw voor particulieren en exclusief btw met factuur.


Maximaal drie vraagstellers en negen representanten.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 ten name van A. van der Mooren onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.

​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes mannen, op mijn of een eigen locatie.