Kruispunten

Opstellingenavond of middag

Wat?

Tijdens de opstellingenavonden/middagen is er de kans om kennis te maken met opstellingen werk, om een vraag in te brengen, om ervaringen op te doen, om ondersteunend aanwezig te zijn voor mensen die wezenlijke levensvragen inbrengen.
De ervaring laat ziet dat ook al kom je 'alleen maar' als representant of ondersteuner, je bijna altijd ook inzichten over jezelf en je eigen systeem opdoet. 

Wanneer?

Kijk in de agenda voor de actuele data. Van 19.30 uur tot 22.30 uur. Er is thee vanaf 19.15 uur. 
Indien gepland op een middag: Van 13.30 tot 16.30 uur. Er is thee vanaf 13.15 uur.
Om op tijd te kunnen eindigen begin ik graag op tijd.

Waar?

In het Atelier, Alendorperweg 10A Utrecht. 


Kosten:

Op deze avonden kan je intekenen voor een vraag.
Er is ruimte voor twee vraagstellers per avond.
Het inbrengen van een vraag kost €120,- incl. BTW voor particulieren, ex. BTW voor BTW-plichtigen. Je mag gratis één getuige meebrengen.
​Breng je een loopbaan- of organisatievraag in en wordt die betaald door je werkgever of uitkeringsinstantie dan kost het €150,- ex. BTW.
 

Representanten betalen een vrijwillige bijdrage aan het eind van de avond.
Het idee hierachter is dat naar draagkracht gegeven kan worden, waarbij je zelf de balans in geven en nemen in de gaten houdt, en dat zo ieder deel kan nemen.
De bijdrage is voor wat het jou gebracht heeft, voor de onkosten en de begeleiding van de avond en voor de kosten van de scholing in verleden en toekomst van de begeleider en het daarbij horende levensonderhoud.
 

Inschrijven via de mail.
Inschrijving voor vraagstellers is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving voor vraagstellers is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL 58 INGB 0755 7876 68 tnv A. van der Mooren.
o.v.v je naam, de datum en opstellingenavond.
 
Bij afmelden voor 10 dagen voor de dag wordt €25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.