Kruispunten

Vader-Dochter relatie

Een vader-dochter relatie heeft, net als alle ouder-kind relaties, eigen dynamieken, die voor verstoringen op verschillende levensgebieden kunnen leiden.
Doorgaans hebben ze te maken met het manifesteren in de wereld, met omgaan met autoriteit en het is van invloed zijn op het aangaan en onderhouden van liefdesrelaties van de dochters.
 

Voor Wie?

Deze dag is voor vrouwen die willen kijken naar de (verstrikkingen in de) relatie met hun vader.
En voor mannen die meer inzicht willen krijgen in de relatie met hun dochter.
 

Wat?

Ik deze workshop onderzoeken we, middels opstellingen, de verhouding tussen vrouwen en hun vader en/of mannen met hun dochter.
Er is ruimte voor twee opstellingen waarin er gekeken wordt naar wat er onbewust speelt, welke mooie dingen er zijn en welke storingen er zijn.
We kijken of de storingen geheeld kunnen worden, waardoor de 'liefde weer vrij kan stromen' en de vrouw/dochter in vrijheid, met steun van haar vader, haar eigen leven kan leiden.
 

Praktisch:

Datum: Kijk in de agenda voor de actuele data.
Tijd: 19.30 uur tot 22.30 uur.
Locatie: Het Atelier, Utrecht.
Kosten: vraagstelsters: €120,-.  Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
representanten €25,- incl. BTW voor particulieren, ex. BTW voor BTW plichtigen.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving als vraagsteller is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL75 TRIO 0338 9380 28 tnv A. van der Mooren.
o.v.v je naam, de datum en het het thema van de dag.

Bij afmelden 10 dagen voor de geplande dag wordt €25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de geplande dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.