Kruispunten

Moeder-Zoon relatie


In een Moeder-Zoon relatie spelen andere dynamieken dan in een Moeder-Dochter relatie of in een Vader-Zoon relatie.
En zijn er dus andere verstoringen en blokkades.
De Moeder-Zoon relatie is o.a. van invloed op het aangaan en onderouden van liefdesrelaties van de Zoons.
 

Voor Wie?

Voor Vrouwen met Zoons die willen kijken hoe de dynamiek is tussen hun Zoon en hen, om er een gezonde dynamiek van te maken. Waardoor de Zoon kan opgroeien tot een zelfstandige man die op een gezonde manier relaties aan kan gaan.
En voor mannen, die het idee hebben dat de relatie met hun moeder hen nog (te veel) beïnvloedt in hun dagelijks bestaan en hun relaties.

 

Wat?

In deze workshop kijken we middels opstellingen naar de verhouding tussen Moeders en Zoons. 
Er zullen twee opstellingen zijn waarin we kijken naar wat er onbewust speelt, welke mooie dingen er zijn en welke storingen er zijn.
We kijken of de storingen geheeld kunnen worden, waardoor de 'liefde weer vrij kan stromen'. En Moeder en Zoon vrijer in hun eigen leven kunnen staan.


Praktisch:

Datum: Kijk in de agenda voor de actuele data.
Tijd: Ochtendworkshop van 10 uur tot 13 uur, Middagworkshop van 13.30 uur tot 16.30 uur, avondworkshop van 19.30 uur tot 22.30 uur.
Locatie: Het Atelier, Utrecht.
Kosten: Vraagsteller: €120,-.  Vraagstellers mogen gratis één getuige meebrengen.
Representant: €25,-.incl. BTW voor particulieren, ex. BTW voor BTW plichtigen.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving
als vraagsteller is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL58 INGB 0755787668 tnv A. van der Mooren.
o.v.v je naam, de datum en het het thema van de dag.

Bij afmelden langer dan 10 dagen tevoren wordt €25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.